Nově umíme generovat QR kody v ruzných barvách.

Sám uživatel si nastavuje barvy:

  • QR CODE - barva bodu pro QR kod
  • Background - barva pozadí QR kodu
  • Mark - značky ohraničení

Možnost nastavení barev je RGB formátu, na pomoc máte možnost vizuálního vygenerování uvedených kodu pro RGB

 

QR color

 

Newly we can generate QR codes in different colors. 

By the user adjusts color:

  • QR CODE - color point for QR code
  • Background - the background color QR codes
  • Mark - marks border

Option to set the RGB color format to help you have the opportunity to generate a set of visual codes for RGB
 

QR (http://qrcod.cz) -  - qrcod.cz

 

xBAZAR.eu - Inzerce, bazar nabidka inzeratu podle kategorii.

Sluzby a prace je vkladani do xBAZAR.eu zdarma